Eger belvárosi pénzbehajtási rendelet

Mókás rendelet tervezethez jutott az Egri Szín. A kaotikus belvárosi viszonyokat megregulázni szándékozó rendelet igazi kodifikációs gyöngyszem. Figyelembe véve, hogy az önkormányzati rendeletalkotás célja egy közösségben mindenki számára érthető, világos normák jogszabályba foglalása, az iromány kifejezetten közérthetetlen. Ráadásul ellentétben deklarált céljával, nem azt garantálja, hogy autómentes legyen a Belváros, hanem éppen azt szabályozza, hogy ki mennyi pénzért vihet pizzát, embert, pénzt, reklámanyagot stb. a sétáló belvárosba. Akár kamionnal is!
 
 

Eger belvárosi pénzbehajtási rendelet

Mókás rendelet tervezethez jutott az Egri Szín. A kaotikus belvárosi viszonyokat megregulázni szándékozó rendelet igazi kodifikációs gyöngyszem. Figyelembe véve, hogy az önkormányzati rendeletalkotás célja egy közösségben mindenki számára érthető, világos normák jogszabályba foglalása, az iromány kifejezetten közérthetetlen. Ráadásul ellentétben deklarált céljával, nem azt garantálja, hogy autómentes legyen a Belváros, hanem éppen azt szabályozza, hogy ki mennyi pénzért vihet pizzát, embert, pénzt, reklámanyagot stb. a sétáló belvárosba. Akár kamionnal is!
 
 
 
 
 

Eger belvárosi pénzbehajtási rendelet

Mókás rendelet tervezethez jutott az Egri Szín. A kaotikus belvárosi viszonyokat megregulázni szándékozó rendelet igazi kodifikációs gyöngyszem. Figyelembe véve, hogy az önkormányzati rendeletalkotás célja egy közösségben mindenki számára érthető, világos normák jogszabályba foglalása, az iromány kifejezetten közérthetetlen. Ráadásul ellentétben deklarált céljával, nem azt garantálja, hogy autómentes legyen a Belváros, hanem éppen azt szabályozza, hogy ki mennyi pénzért vihet pizzát, embert, pénzt, reklámanyagot stb. a sétáló belvárosba. Akár kamionnal is!

 

Erre a szövegre nincs mentség. Még akkor sem, ha lelketlen, vagy éppen rossz képességű jogászok egymástól lopták. Merthogy nem nehéz rájönni, hogy olyan gyöngyszemek, mint pl. „Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt.” (Jó az ilyet tisztázni!), szó szerint fellelhetők Zsámbék, Vác, Győr, Sopron nem kevésbé sületlen rendeleteiben. De pompás a „behajtani csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet” kitétel is. Mi, gyalogosan behajtók ennek kifejezetten örülünk. Csakúgy, mint a behajtani „csak az Engedélyező engedélyével lehet.” tréfásan autoriter felütésnek.

Igazi szépség, hogy a tervezet szerint mondjuk az argentin konzul, ha január 31-ig bejelenti, akkor kap egész évre behajtási engedélyt az egri belvárosba, mert diplomata. Minek is? Viszont ha mentők, tűzoltók elmulasztják az ingyenes kártyaigénylési határidőt, akkor nem olthatnak tüzet, vihetnek beteget, mert egy fizikai akadály ebben megakadályozza őket? Sületlenség.

 

De hogy lássuk, hogy mennyire kemény rendelet-tervezettel állunk szemben „Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező gépjárműtároló, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön gépjárműtárolónak minősül. „ Értsük jól. Maximum két kocsira kaphat valaki engedélyt, esetleg többre. Konkrétan annyira, amennyit csak el tud helyezni. Ha valaki a belvárosi telkén parkolót nyit, (pénzért parkolóhelyeket ad ki, ezt a rendelet kifejezetten elfogadhatónak tartja) akkor ennek semmi akadálya.

Igazi gyöngyszem a hatalmas gépszörnyek kezelése. A rendelet elején még keménykednek: „A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű csak rendkívüli esetben, eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgalmú belváros területére.” Aha, csakhogy a díjtáblázatban már az szerepel: Áruszállítási célú behajtási engedély egy forgalmi rendszámra, 7,5 t fölötti gépjárműre 60.000 Ft/db/év. Szóval az a rendkívüli eset, ha valaki 60.000 forintért vesz a kamionjának éves(!) behajtási engedélyt. Vagy hogy is van ez?

De igazából nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a közösségnek el kell dönteni, hogy a sétáló belváros sétáló belváros legyen-e? Mert ha erre a nem túl bonyolult kérdésre a válasz igen, akkor ott autóknak nincs keresni valójuk. A budapesti Váci utcán sem grasszálnak pizza futárok, Krakkó belvárosában délelőtt 10 után semmilyen motorizált mozgás nincsen stb. Hja, igen, ez kellemetlenséget okoz az ott lakóknak, az üzlettulajdonosoknak. Az ő kárpótlásuk az, hogy ingatlanjaik többszörösét érik az autóval korlátlanul megközelíthető külső területekhez képest. Persze nem lehet egy csapásra a garázzsal rendelkező ingatlanokból kitiltani a járműveket. De azért egy tervnek kellene lennie erre. Mint ahogy arra is, hogy a Foglár utcába menőknek ne kelljen végig gördülni a Széchenyi utcán, a Városházára ne kelljen a fél Belvárost megkerülve átaraszolni, illetve a Főiskola előtt ne legyen a város legocsmányabb parkolója.

Nem bonyolult kérdések ezek. A világon számtalan megoldás létezik arra, hogy ne csak egyirányú utcában gondolkodjanak, hanem lámpával osztott idejű ide-oda mozgást biztosítsanak. Ezzel a tervezettel az a baj, hogy minősége kritikán aluli, szándéka zavaros, eszközei ötlettelenek. Pedig milyen sokan átbeszélték ezt.

 

Microsoft Word - Rendelettervezet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete

 

a rténelmi belváros közlekedési rendjéről

 

Eger Megyei Jogú Város Önkornyzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről sló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásról és a közúti jelsek elhelyezéséről sló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a vetkezőket rendeli el.

 

 

 

I. Fejezet Általános rendelkesek

1.   A rendelet célja 1. §

A rendelet célja, hogy a történelmi belvárosban a gépjárműforgalom által okozott káros hatások rséklődjenek, a belvárosi utcák, terek motorilt forgalma csökkenjen, a gyalogos- és kerékros forgalom biztonsága növekedjen.

 

2.    A rendelet hatálya 2. §

(1)  Ezen rendelet területi hatálya kiterjed a korlátozott forgal történelmi belváros teljes területére, melyet a következő közterületek alkotk:

 

a)       Bajcsy tömbbelső

b)       Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

c)       Bajcsy-Zsilinszky utca 11 19.

d)       Bródy ndor utca (Széchenyi István utca Városfal utca között)

e)       Dobó István tér

f)        Dobó István utca

g)       Dr. Hibay roly utca

h)      Dr. ndor Imre utca

i)         Érsek utca

j)         Erzsébet udvar

k)       Eszterházy tér

l)         Fazola Henrik utca

m)     Foglár György utca

n)      rdonyi Géza tér

o)       Gerl tyás utca

p)       Jókai Mór utca

q)       Jókai tömbbelső

r)        Maczky Valér utca

s)       Pori sétány

t)         Széchenyi István utca (Eszterházy tér Csiky ndor utca között)

u)      Szent János utca

v)       Szúnyog köz

w)      Tinódi Sebestyén tér

 

x)       Végvári vitézek tere

y)       Zalár József utca 1 9.

 

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed minden terszetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a korlátozott forgal belváros területén belül gépjárvet használ.

 

 

 

Értelmező rendelkezések

3.   §

 

E rendelet alkalmazásában:

 

(1)  beléptető rendszer: a Bajcsy-Zsilinszky utcában kialakított egyirányú, mozgó fizikai akadállyal ellátott r beléptető állomás;

 

(2)  elektronikus kártya: az elektronikus kulcs egy fajtája. Olyan mágnesrtya, amely a korlátozott forgal belváros beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontt;

 

(3)  elektronikus kulcs:  a  korlátozott  forgalmú  belváros  beléptető  rendszerének nyitásával lehetővé teszi az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak  időpontt;

 

(4)  Engedélyező: Eger Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Eger Megyei Jogú Város Polrmesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete;

 

(5)  gépjármű: olyan rmű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel  a  segédmotoros kerékr;

 

(6)  gépjártároló: egy vagy több gépjár telken belüli elhelyezésére szolló helyiség;

 

(7)  kereskedelmi slláshely-szolltató: a slláshely-szolltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a slláshely-üzemeltetési  engedély kiadásának rendjéről sló 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda és panzió;

 

(8)  szerviz-szolltatás: javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag sllítás;

 

(9)  változó rendszámra sló  behajtási  engedély: behajtásra  jogosító engedély  nem meghatározható rkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára;

 

(10)       vis maior: olyan, alapvetően a terszeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, srészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elrítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény.

 

 

 

II. Fejezet Közlekedési és behajtási rend

4.    A korlátozott forgalmú belváros közlekesi rendje 4

 

 

(1)   A korlátozott forgal belvárosban a 3. melléklet szerinti forgalmi rend az érvényes.

 

(2)   A korlátozott forgalmú belváros területén a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra.

 

(3)   A korlátozott forgal belváros területén belül a Dobó István tér fokozottan korlátozott övezetnek minősül, ahova lakossági, vállalkozási- és intézményi, árusllítási célú, kereskedelmi slláshelyek számára adható, díjmentesen adható eseti behajtási engedélyek birtokában sem lehet behajtani.

 

5.§

 

(1)   A Dobó István tér 5-11. szám által határolt terület, a Széchenyi István utca 11. számtól a Csiky ndor utcáig terjedő szakaszon kijelölt, a Zalár József utca 1. és a Gerl tyás utca 2. szám előtti Gyalog- és kerékpárút" védelmét  fizikai akadályokkal is biztosítani kell.

 

(2)   Az Eszterházy tér, 4567 helyrajzi számú, parkosított felületén kijelölt Gyalogút” területének védelmét fizikai akadályokkal is biztosítani kell.

 

(3)   A Jókai tömbbelsőbe, a Bajcsy tömbbelsőbe, az Erzsébet udvarba 10.00-20.00 óra között behajtani csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet. A Gyalog- és kerékrútterületének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani.

 

(4)   A Végvári vitézek terére 10.00-05.00 óra közötti időszakban behajtani csak gyalogosan és kerékpárral lehet. A Gyalog- és kerékpárút területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani.

 

6.§

 

(1)   A korlátozott forgal belváros közterületein várakozni 10.00-20.00 óra között a kijelölt várakozóhelyeken kívül tilos!

 

(2)   Kijelölt várakozóhely: Bajcsy-Zsilinszky u. 1. előtt, Eszterházy tér, a Foglár György és a Bródy ndor utca közötti 4579 hrsz-ú köt, Dobó István tér 7-9. sz. mögötti terület.

 

7

 

(1)   A korlátozott forgal belváros területén árusllítást legfeljebb 7,5 tonna össztömegű gépjárvel lehet végezni.

 

(2)   A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjár csak rendkívüli esetben, eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgal belváros területére.

 

(3)   A súlykorlátozás alól további kivétel: a 22 tonna össztömeget meg nem haladó, útvonal engedély  alapján a  Zalár utcai belépési  pont és a  4905 hrsz-ú  ingatlan között közlekedő tehergépkocsi.

 

5.   Az Övezetbe történő behajtás általános szabályai 8

(1)  A korlátozott forgal belváros területére gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassújárvel és segédmotoros kerékpárral behajtani, ott tartózkodni és várakozni

a rendeletben felsorolt esetek kivételével csak az Engedélyező engedélyével,

 

 

behajtási engedéllyel rendelkező gépjárvel lehet, a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel.

 

(2)  A korlátozott forgalmú belváros területére az áruszállító gépjárvek 05.00 óra és

10.00 óra között a rendeletben foglalt feltételek betartása mellett behajtási engedély nélkül is behajthatnak. Ezen időszak alatt a beléptető rendszer fizikai akadálya nem üzemel. Az árusllító gépjárveknek a korlátozott forgalmú belváros területét 10.00 óráig el kell hagyniuk.

 

9.   §

 

(1) A belépési pontok és a beléptető rendszer által elfoglalt területek, és annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, vagy filmen rögzíti a be-, és kilépőket, leolvassa és tárolja a be-, és kihajtó járvek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontt. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrsére lehet felhasználni.

 

10.  §

 

(1)  A behajtási engedélyt az Engedélyező adja ki.

 

(2)  A behajtási engedély típusai:

 a)    lakossági behajtási engedély;

 b)    vállalkozási-, intézményi behajtási engedély,

 c)    ideiglenes behajtási engedély, mely:

ca) árusllítási célú;

cb) kereskedelmi slláshelynek adható; cc) díjmentesen adható eseti;

cd) díjfizetéshez kötött eseti;

ce) vis maior esetben adható.

 

(3)  A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. mellékletben meghatározott dokumentumok csatolásával. Az egy hetet meghaladó itartamra sló engedélyek esetén az Engedélyező a kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el.

 

11.§

 

(1)  A behajtásra jogosult rvek azon a ponton léphetnek be a korlátozott forgalmú belváros területére, ahonnan az úti céljuk a legrövidebb úton elérhető.

 

(2)  Elektronikus kártya csak az Eszterházy tér, a Széchenyi István  utca,  Bajcsy- Zsilinszky utca 1., Bajcsy tömbbelső, Érsek utca, Szent János utca, Foglár György utca, Bródy  ndor  utca,  Pori  sétány  megnevezésű  közterületre  számozott ingatlanok esetén inyelhető.

 

(3)  Ha a korlátozott  forgal  belváros  területére  történő  behajtáshoz  elektronikus kártyát is kap a kérelmező, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható.

 

 

(4)   Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona.

 

(5)  Igény esetén elektronikus kulcsot kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a renrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet az elektronikus kulcs költségeinek megtérítése ellenében. Az elektronikus kulcsot minden év január 31. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes.

 

12. §

 

(1)  Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni,  mintha  a gépjár használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel.

 

(2)  A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül az Engedélyező résre vissza kell adni.

 

(3)  Tilos az elektronikus kártyát megronlni, jogosulatlan személynek átengedni.

Tilos    az   elektronikus    kártyát    sik    elektronikus    kártyához    tartozó    vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni.

 

(4)  A behajtási engedélyt a rműben, a szélvédő mögött jól látható helyen kell elhelyezni. E kötelezettség vonatkozik a kijelölt várakozóhelyen várakozó gépjárvekre is.

 

(5)  A korlátozott forgalmú belváros területén belül egy változó rendszámra sló behajtási engedéllyel egyidejűleg csak egy r tartózkodhat.

 

13. §

 

(1)  Az elektronikus kártya elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőnek. Elektronikus kártya elvesztése, vagy megronlódása esetén a pótlásért az 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni.

 

(2)  A jogosultság megszűnését követő 15 napon belül, a behajtási engedélyt és az érintőkártyát az Engedélyezőnek vissza kell adni.

 

 III. Fejezet

 

A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély visszavonának és megtagadásának  szabályai

 

6.    Engedélyhez nem kötött behajtás

 

14. §

 

 Behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00.00-24.00 óra között:

 

a)       a megkülönböztető ny - és hangjel késlékkel felszerelt gépjárvek;

 

b)       a fegyveres erők és rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a ntetés- végrehajtási szervezet, valamint  nzsllítást  végző  cégek  azonosításra alkalmas, jelssel ellátott gépjárvei; 

c)       a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelssel  ellátott gépjárvei;

 a közüzemi szolltatók, tevékenységük végzésének idejére;

e)       a közműtulajdonosok, karbantartás vagy hibaelrítás céljából; 

f)        a  közegészségügyi,  köztisztasági,  közútkezelői,  városüzemeltetési  feladatokat ellátó gépjárvek; 

g)       a sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott, várakosi engedéllyel (KRESZ 161. ábra) megjelölt személygépkocsi vezetője; 

h)      a területileg illetékes felnőtt- és gyermek  háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárvei; 

i)         a betegsllító gépjárvek; 

j)         a halottsllító gépjárvek; 

k)       a    korlátozott     forgal    belváros   területére    mozgássérült   igazolvánnyal rendelkező személyeket sllító gépkocsik; 

l)         a postai gyűjtő- és kézbesítőszolltatást ellátó gépjárvek.

 

(2)  A 14 § (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés, elektronikus rtya inylése céljából.

 (3)  A 14 § (1) bekezdésben felsoroltak a korlátozott forgal belváros területén belül csak a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak.

 

 7.   Lakossági behajtási engedély

 

15. §

 

(1)  Legfeljebb egy éves itartamra adható relemre az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében behajtási  engedély,  és  elektronikus  kártya  arra  a  rre, amelynek üzembentartója, vagy tulajdonosa a korlátozott forgal belváros  területén belül:

 

a)    lakóhellyel vagy lakástulajdonnal rendelkezik;

 

b)        tartózkodási  hellyel  rendelkezik,  de  a  tartózkodási  hely  szerinti  ingatlan tulajdonosa vagy állandó lakója nem kért behajtási engedélyt;

 

c)    gépjártároló tulajdonjogával rendelkezik;

 

d)     gépjártároló rleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik és a tulajdonos nem kért behajtási engedélyt.

 

(2)  A 2. mellékletben foglaltak alapján igazolt tulajdonokra behajtási engedély csak egy jogcímen - tulajdon, használat, hasznosítás, rlet - adható.

 

(3)   Ha a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlan tulajdonos is behajtási engedély-kérelemmel él, a  tartózkodási  helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül.

 

(4)  Lakossági behajtási engedély csak forgalmi rendszámra adható ki.

 

(5)  Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező gépjárműtároló, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön gépjártárolónak minősül.

 

(6)  Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni.

 

8.    Vállalkozási-, és Intézményi behajtási engedély

 

16. §

 

(1)   Legfeljebb egy éves itartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében adható kérelemre behajtási engedély, és elektronikus kártya azon vállalkozás, egyéni vállalkozó, állami-, önkornyzati-, társadalmi-, és egyházi szervezet számára, amely a korlátozott forgal belváros területén, a saját ingatlanán, vagy relt üzlethelyiséghez, területhez tartozó olyan  telephellyel  rendelkezik, amelyen a gépjártárolást biztosítani tudja.

 

(2)    Legfeljebb egy éves itartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében kérelemre adható maximum 20 darab, változó forgalmi rendszámra sló behajtási engedély, és elektronikus kártya az Eszterházy Károly Főiskola részére külön megállapodás alapján.

 

(3)  A 16. § (1) bekezdésében foglaltakon túl legfeljebb egy éves itartamra kérelemre adható maximum 5 db, változó forgalmi rendszámra sló behajtási engedély, és elektronikus kártya Eger Megyei Jogú Város Polrmesteri Hivatala résre protokoll eseményre érkezők behajtásának biztosítása céljából.

 

(4)  A vállalkozás, vagy az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedély inylésére.

 

  

9.    Ideiglenes behajtási engedélyek: Árusllítási célú behajtási engedély

 

17. §

 

(1)    A korlátozott forgal belváros területére az árusllítást elsődlegesen az árusllítási időben, azaz 05.00 óra és 10.00 óra között kell megvalósítani.

 

(2)    Legfeljebb egy éves itartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében kérelemre adható behajtási engedély, és elektronikus kártya azon, a korlátozott forgal belváros területén belül skhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók sre, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez árusllítás szükséges és az árusllítást az árusllítási időben megvalósítani bizonyítottan nem képesek.

 

(3)  Telephelyenként, vagy skhelyenként 2 db, forgalmi rendsmra sló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében.

 

(4)   A 17 §. (3) bekezdésben foglaltakon túl telephelyenként, vagy székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra sló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében.

 

(5)  A korlátozott forgal belváros területére behajtani a nyári időszámítás alatt 16.00-

20.00 óra között áruszállítási céllal nem lehet, kivéve a rdonyi Géza térre a 7. § (3) bekezdése szerint.

 

(6)   A kiadott behajtási engedélyért, és az elektronikus kártyáért, annak szabályszerű használatáért az engedélyes felel.

 

 

10.    Ideiglenes behajtási engedélyek: Kereskedelmi szálláshelyek számára adha behajtási engedély

 

18. §

 

 

(1)   Legfeljebb egy éves itartamra, az 1. mellékletben rögzített díj megfizetése ellenében kérelemre adható változó forgalmi rendszámra sló behajtási engedély, és elektronikus kártya, a korlátozott forgal belváros területén belül skhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező kereskedelmi slláshelyek résre, a sllóvendégek behajtása érdekében.

 

(2)  A kereskedelmi szálláshelyek 2 darab behajtási engedélyt, és elektronikus kártyát inyelhetnek. Kereskedelmi slláshelyek további behajtási engedélyt, és elektronikus kártyát inyelhetnek abban az esetben, amennyiben a gépjárveket saját területükön, vagy relt területen belül képesek elhelyezni.

 

  

11.  Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjmentesen adha eseti behajtási engedély

 

19. §

 

(1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen:

 

a)       az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben  végzett  karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés itartamára;

 

b)       a Városháza megközelítéséhez a házasságkötés napjára, a jegyespár kérelre, 3 darab változó forgalmi rendszámra sló behajtási engedély, melyet az anyakönyvvezető ad át;

 

c)       a mozgáskorlátozottakat sllító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt sllító gépjárvek esetében.

 

(2)  A díjmentes eseti behajtási engedély a 19 § (1) bekezdés b) pontja kivételével csak meghatározott gépjár forgalmi rendszámra adható.

 

 

12.   Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély

 

20. §

 

(1) Legfeljebb egy éves itartamra sló behajtási engedély adható:

 

 magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek; 

b)       szerviz-szolltatást végző gépjárvek; 

c)       őrző-védő szollatok gépjárvei; 

d)       rendezvények, események alkalval a lebonyolításban  közreműködő gépjárvek; 

e)       futár- és csomagkül szollatok gépjárvei; 

f)        taxi és ételfutár szolltatást végző gépjárvek;

       érvényes útvonalengedéllyel rendelkező turisztikai célú városnéző kisvonat.

 

(2)  A behajtási engedély meghatározott gépjár forgalmi rendsmra, vagy változó gépjár forgalmi rendszámra, vagy  mindkettőre  együttesen  adható.  Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni.

 

 

(3)  Változó forgalmi rendszámra vállalkozónnt csak egy behajtási engedély, és elektronikus kártya adható.

 

13.   Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior esetekben rnő behajtás

 

21. §

 

(1) A kérelmezőt a korlátozott forgal belváros területére vis maior esetén ha skséges és elkerülhetetlen a behajtás – a behajtás okának, a gépjármű rendszámának, a gépjár üzembentartójának, a megközelíten ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult az Engedélyező beengedni.

 

 

 

IV.          Fejezet

 

A behajtási engedély megtagadása és visszavonása

 

14.   A behajtási engedély megtagadásának esetei

 

22. §

 

(1) Nem adható behajtási engedély:

 

a)       a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott   kivételekkel;

 

b)       ügynöki tevékenység  végzésére,  a  gépjárműből  történő  kereskedelmi, szolltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére, a rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével;

 

c)       ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek;

 

d)       ha a kérelmező nem csatolta a rendeletben előírt dokumentumokat,

 

e)       ha az Engedélyező a behajtási engedélyt visszavonta és az 1 éves iszak még nem telt le.

 

15.   A behajtási engedély visszavonának szabályai

 

23.    §

 

(1) A rendeletben foglalt szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi és szankcionálja a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély, és elektronikus kártya visszavonására, letiltására az Engedélyező jogosult.

 

24.    §

 

(1)  A  behajtási  engedély  korlátlan  idejű  visszavonásának  van  helye,  ha  a  behajtási engedély jogosultja résről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak.

 (2)   A  behajtási  engedély  1  éves  visszavonásának  van  helye,  ha  a  behajtási  engedély jogosultja

 

 a)    ​​​az engedélyt, az elektronikus kártyát vagy annak adatait meghamisítja;

 b)       az engedélyt, az elektronikus  kártyát  jogosulatlan személy  résre  átruházza, vagy snak átadja;

 c)       az elektronikus kártyát megrongálja;

 

d)       hamis engedélyt, elektronikus kártyát használ;

e)       az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, és  sik  elektronikus  kártyához

     tartozó  vagy  elektronikus  kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja,

f)        jelen rendeletben rögzített behajtási vagy várakozási szabályokat adott naptári évben z alkalommal megszegte.

 

(3)   Ha a behajtási engedély érvényességi ideje alatt snik meg az engedélyre való jogosultság, az engedély jogosultja köteles a váltost annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még hátralévő ire az iarányos díj nem jár vissza.

 

 

 

V.    Fejezet

Záró rendelkezések

25.    §

 

Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korlátozott forgal belváros közlekedési rendjéről sló 12/1991. (VI.12.) önkornyzati rendelete, valamint a "VÁR-ZÓNA" közlekedési rendjéről sló 11/1997. (IV. 30.) önkornyzati rendelet.

 

 

                               Habis László                                                  Dr. Kovács Luca

 

Eger Megyei Jogú Város                                Eger Megyei Jogú Város Polrmestere                                                       Jegyzője

 

 

 

 

 

Díj kategória

Jelzése színe

Bruttó díj összege

 

Jogcím

 

1.

L

 

ld

4.000,-

Ft/db/év

Lakossági behajtási engedély meghatározott forgalmi rendszámra

 

2.

L

 

ld

 

8.000,-

Ft/db/év

Lakossági behajtási engedély sodik gépjárre meghatározott forgalmi rendszámra

 

3.

V

 

kék

20.000,-

Ft/db/év

Vállalkozási,  intézményi   behajtási                         engedély meghatározott forgalmi rendszámra

 

4.

V

 

kék

20.000,-

Ft/db/év

Vállalkozási,  intézményi   behajtási                         engedély változó forgalmi rendszámra

 

5.

Á

 

sárga

30.000,-

Ft/db/év

Árusllítási    célú    behajtási    engedély                          egy forgalmi  rendszámra

 

6.

Á

 

sárga

60.000,-

Ft/db/év

Árusllítási    célú    behajtási    engedély                          egy forgalmi rendszámra, 7,5 t lötti gépjárre

 

7.

Á

 

sárga

100.000,-

Ft/db/év

Árusllítási célú behajtási engedély változó forgalmi rendszámra

 

8.

SZ

 

narancs

12.000,-

Ft/db/év

Szálláshely  szolltatás   behajtási                       engedély változó forgalmi rendszámra

 

9.

I

 

piros

3.000,-

Ft/db/nap

Ideiglenes  behajtási  engedély  egy  forgalmi rendszámra 3,5 t alatti gépjárre

 

10.

I

 

piros

5.000,-

Ft/db/hét

Ideiglenes  behajtási  engedély  egy  forgalmi rendszámra 3,5 t alatti gépjárre

 

11.

I

 

piros

 

20.000,-

Ft/db/év

Ideiglenes behajtási engedély 3,5 t alatti, taxi, életfutár, szerviz szolgáltatás, nzsllítás egy forgalmi rendszámra

 

12.

I

 

piros

50.000,-

Ft/db/hét

Ideiglenes  behajtási  engedély  egy  forgalmi rendszámra 3,5 t és 7,5 t közötti gépjárre

 

13.

I

 

piros

70.000,-

Ft/db/hét

Ideiglenes  behajtási  engedély  egy  forgalmi rendszámra 7,5 t lötti gépjárre

14.

 

1.000,- Ft

Elektronikus kártya díja

 

 

 

 
 

    Hozzászólások

    A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

    A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!