Habis László öninterpellációja a Füzesabony-Eger út ügyben

Bénáztak sokat

Habis László, Eger polgármestere öninterpellált a Parlamentben. Azt kérdezte saját kormányától, visszaélve az ellenzéknek biztosított interpellációs lehetőséggel, hogy mikor lesz már bekötőút az M3-astól Egerbe. Nem mulasztotta el rugdosni az elmúlt nyolc évet, amelyből mellesleg négyben ő is polgármester volt. Normális esetben nem foglalkozunk a Fidesz által meghonosított öninterpellációk közzétételével. Most azonban a téma bénaságára tekintettel ettől eltérünk.
 
 

Habis László öninterpellációja a Füzesabony-Eger út ügyben

Bénáztak sokat

Habis László, Eger polgármestere öninterpellált a Parlamentben. Azt kérdezte saját kormányától, visszaélve az ellenzéknek biztosított interpellációs lehetőséggel, hogy mikor lesz már bekötőút az M3-astól Egerbe. Nem mulasztotta el rugdosni az elmúlt nyolc évet, amelyből mellesleg négyben ő is polgármester volt. Normális esetben nem foglalkozunk a Fidesz által meghonosított öninterpellációk közzétételével. Most azonban a téma bénaságára tekintettel ettől eltérünk.
 
 
 
 
 

Habis László öninterpellációja a Füzesabony-Eger út ügyben

Bénáztak sokat

Habis László, Eger polgármestere öninterpellált a Parlamentben. Azt kérdezte saját kormányától, visszaélve az ellenzéknek biztosított interpellációs lehetőséggel, hogy mikor lesz már bekötőút az M3-astól Egerbe. Nem mulasztotta el rugdosni az elmúlt nyolc évet, amelyből mellesleg négyben ő is polgármester volt. Normális esetben nem foglalkozunk a Fidesz által meghonosított öninterpellációk közzétételével. Most azonban a téma bénaságára tekintettel ettől eltérünk.

A interpelláció (a keresztény hitre áttért házas félnek ősi - nem keresztény - hitében megmaradt házastársához intézett felhívás, akarja-e a keresztény hitre áttért féllel a házas együttlétet «absque contumeliam Creatoris», azaz úgy folytatni, hogy minden csábítási fondorlatról határozottan lemond. Ha a felhívott fél a kitűzött határidő alatt nem, vagy tagadólag válaszol, a keresztény fél új házasságra léphet és ekkor az előbbi házassági kötelék felbomlik. - Kislexikon) az ellenzék joga, ahol a kormány köteles válaszolni a feltett kérdésre. Most azt kérdezte Eger polgármestere, hogy mikor lesz út?

Azért jó, hogy ezt megkérdezte, mert az elmúl zavaros húsz évben ő volt az egyedüli, mint arról már korábban is írtunk, aki részt vett azokon a megbeszéléseken, ahol Egert rendszeresen átverték. Kezdődött Habis László korai ’90-es évekbeli megállapodásával, miszerint, ha az M3-as a déli, azaz a mostani nyomvonalon épül meg, akkor Egernek jár egy összekötőút. Aztán ezt az első Orbán kormány alatt elsinkófálták. Medgyessy Péter a 2002-es kampány finisében ismét megígérte az egrieknek, hogy lesz út, de Nagy Imre, akkori polgármester csak azt tudta elérni a szakmai egyeztetéseken, hogy az M25-ös bekötőutat felvették a 2015-ig tartó útprogramba. Most annyi történt, hogy ebből nem törölték, illetve nagy örömmel megerősítette a miniszter, hogy nem törli, és ha minden rendben lesz, akkor a választási hajcihőre 2014-ben Habis nemzeti színű szalagokat vághat át.

 

Íme az interpelláció és a válasz:

Tisztelt Miniszter Úr!

A Heves megyei 1. választókerület egyik legnagyobb problémájának megoldása ügyében fordulok Önhöz.

Interpellációm tárgya az Egert az M3-as autópályával összekötő út megvalósításának kérdése. A térség közlekedési problémái a múltban gyökereznek. Ha felütjük az Eger címszónál a Révai Lexikon 1936-os kiadását, a következőket olvashatjuk: „Eger, Heves megye székhelye, rendezett tanácsú város ... Gazdasági életének nagy hátránya, hogy mellékvonalon fekszik..."

Egert tehát a főbb közlekedési útvonalak elkerülték. Több, mint 35 évvel ezelőtt a rendezési tervek már számoltak az M-25-ös úttal.

Az út megépítésével jelentősen javulna a város országos és nemzetközi elérhetősége, komoly élénkítő szerepet töltene be a térség életében, például a turizmus vagy az ipar - és ezekkel szoros összefüggésben a munkahelyteremtés - szempontjából. A jelenlegi, rendkívül balesetveszélyes, településeken áthaladó közlekedés elviselhetetlenné teszi a szomszédos három szalagfalu: Maklár, Nagytálya és Andornaktálya mindennapjait is.

Az országos és megyei fejlesztési tervek már évek óta tartalmazzák egy, az M3-as autópályáról önálló csatlakozási csomóponttal rendelkező 2x2 sávos Egerbe vezető gyorsforgalmi út nyomvonalát. A szocialista vezetés 8 éve alatt azonban nem volt senki, aki a folyamatot kézben tartotta volna. A tervezés a végeláthatatlan szakhatósági egyeztetés hálójában vergődött.

Ez év januárjában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól részletes ütemezést is tartalmazó tájékoztatást kaptam az összekötő út helyzetéről. Az ebben foglaltak azonban újabb kérdéseket vetnek fel. A tájékoztatás szerint az első ütem megvalósításának következő lépéseként 2011. februárjában meg kellett volna kötni a kivitelezési támogatási szerződést. A második ütem műszaki átadására leghamarabb 2013. decemberére számíthatunk.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Kérdés, hogy valóban a tervezett ütemezés szerint haladnak-e az út megvalósításának feladatai, vagy további csúszásokra kell számítania a városnak, a térségnek?

Aláírták-e az új nyomvonal szerinti tervezési szerződést, és az milyen időbeli ütemezést tartalmaz? Mikor kerül sor közbenső egyeztetésekre?

Egernek mikor lesz lehetősége a tervet megismerni, véleményezni? Mikorra várható az építési engedély megszerzése? Mikor kezdődik meg a beruházáshoz szükséges területek megszerzése? Mennyi idórt vesz igénybe ez a folyamat?

Mikor indulhat meg az építkezés, és mikor kerülhet sor az út átadására?

Eger hosszú évek óta küzd a várost az M3-as autópályával összekötő' gyorsforgalmi út, illetve a közvetlen autópálya kapcsolat megvalósulásáért. A város számára fontos, hogy ennyi késedelem után végre ütemezetten haladjon a projekt, s a megvalósítás tervezett dátumait minden érintett megtartsa.

 

Várom megtisztelő válaszát! Budapest, 2011. április 19.

Tisztelettel:

Habis László Kereszténydemokrata Néppárt

 

 

A válasz:

 

Képviselő Úr!

A Közlekedés Operatív Programban a Füzesabony-Eger útvonal fejlesztése két szakaszra osztva szerepel A jelentősebb beruházáselem - a távlati M25 autóút nyomvonalán - a 251. számú főút Maklár-Andornaktálya elkerülő út megvalósítása. Ez 10 km hosszon, mintegy 9 milliárd forint becsült költséggel épülhet meg.

A fejlesztés előkészítésében nem várt fordulat állt be, amely ugyan késedelmet okoz, de a beruházási költség csökkenésével is együtt jár. Korábban a MOL Zrt. olajkitermelő kútjainak igen költséges kiváltásával és nyomvonaleltolással kellett számolni. A vállalat újabb hasznosítási koncepciója szerint azonban az út elvezetése már lehetővé vált a legmegfelelőbb nyomvonallal, a közben szükségtelenné minősített kitermelő helyek érintésével is. Az úttervezés fő kérdéseiben állásfoglalást adó közlekedési tervtanács az időbeni késlekedést indokoltnak tartotta felvállalni a megtakarítható forrásokért cserébe. A tervek szerint az új nyomvonalra még idén elkészülnek az új környezeti vizsgálatok és az engedélyezési terv.

A fejlesztés kisebbik eleme a 2501. jelű összekötő út 2,5 km-es szakaszának korszerűsítése, amelynél már építési engedéllyel és kiviteli tervvel is rendelkezünk.

Örömmel tájékoztatom, hogy a kivitelezésre vonatkozó támogatási szerződést épp a közelmúltban írták alá és ennek nyomán előkészítés alatt áll a kivitelezési közbeszerzési eljárás is. A projekt becsült költsége 500 millió forint, amelynek 85%-át közösségi forrásokból fedezzük. A projekt kezdése 2011, harmadik negyedévében, befejezése pedig 2012. első negyedévében várható.

 

Képviselő Úr konkrét kérdéseire válaszolva:

·         A fejlesztés előkészületei az említett ütemezés szerint haladnak.

·         A kiegészítő tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A tervek szerint még idén megszerezzük az elkerülő út új környezetvédelmi engedélyét és elindul az építési engedélyezési eljárás is. A kiviteli tervek készítése és a területszerzés 2012-ben kezdődhet,

·         Részletes egyeztetések az engedélyezési tervkészítés közben, az építési engedélyezési eljárást megelőzően várhatók.

·         A nyomvonal új módosítása Eger közigazgatási határát nem érinti, ugyanakkor a tervek előzetes megismerésére és egyeztetésére az engedélyezési tervkészítés időszakában, 2011. harmadik negyedévében lesz lehetőség.

·         Az elkerülő útszakasz építési engedélyének megszerzését a környezetvédelmi engedély megszerzését követően 2011, év vége - 2012. év eleje közötti időszakra tervezzük.

·         A beruházáshoz szükséges területek megszerzése 2012. év elején kezdődhet meg, amely a becslések szerint legalább fél, legfeljebb egy évet vesz igénybe.

·         Az I, építési szakasz (Füzesabony-Maklár között) építése 2011. harmadik negyedévében elindul. A II. építési szakasz (Maklár- Eger között) építése a kivitelezési támogatási szerződés aláírását követően, 2012-ben kezdődhet. Mindezek alapján az út átadását 2013-2014. között tervezzük.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

 

 

Budapest, 2011, április 22.

 

 

 

 
 
 • 5Bekiabáló2011november30.10:48ÚjVálasz

  Nos, akkor a l.szakasz ( a2501.-es) kivitelezése - lassan 2012 lévén - már javában tart...?! Vagy csak december végén kezdődik...? És kedves Zoltán ! Remélni, hogy 2014-re 2x2 sávos...?!

   
 • 4Weil Zoltán2011április28.15:14ÚjVálasz

  Kedves István!

  Semmiképpen nem nevezném helyreigazításnak mondandód kezdetét, inkább kiegészítésnek, aminek sok jelentőséget nem tulajdonítok, hiszen az általad közölt jelentése az "interpelláció" szónak köztudott. Az általam közölt, kevésbé ismert jelentést azért írtam, mert pikánsnak találtam abban az összefüggésben, ahogy Te is beszélsz a KDNP és a Fidesz viszonyól.
  Természetesen az interpelláció a Parlamentben ellenzéki műfaj és csak az első Orbán kormány idején lett divat vállveregős szónoklatá silányítani a kormánypártok részéről. Ez lett az öninterpelláció, ami kulturálatlan dolog. Ha Habis László meg akarja kérdezni párttársát a kormányban, hogy mi a csuda van a bekötő úttal, akkor odamegy a folyosón és megkérdezi. Ezzel szemben most közösen azt magyarázták el a miniszterével egy színjáték keretében, hogy sajnos a kitűzött idő vége felé, 2014-re lehet valami az ügyből.
  Csak remélni lehet, hogy 2X2 sávos és nem 2X1, mint ahogy azt korábban a szocialista vezetésnél már lealkudták.
  Az meg aggasztó, hogy Habis is kötelezően beállt a "szocialista 8 évet" kárhoztató kórusba, különösen egy olyan ügyben, amely tényleg nem politikai kérdés, hanem az "utas" szakmának az a buta szövege, hogy az autópálya actio radiusa eléri Egert, tehát mi tulajdonképpen be vagyunk kötve a hálózatba. Ezért hitegetnek minket évek óta pártsemlegesen. Most van egy 2015-ig szóló terv és örüljünk ha hajlandók tartani. Sem büszkének lenni nem kell, sem visszafele mutogatni.
  B verzió: Habis László megtudta, hogy megint át akarják verni Egert és belső harcba kezdett kormánya ellen egy interpellációval, melyben meghátrálásra késztette a minisztériumot. Akkor viszont ezt kell mondani.

   
 • 3Bekiabáló2011április28.14:43ÚjVálasz

  Túl sok nekem ez a maszlag! Sajnos nem hiszem hogy 2020 -ig lesz elkerülő.

   
 • 2Radó István2011április28.10:44ÚjVálasz

  Elnézést ha helyreigazítással kezdem, de rákerestem erre az interpelláció kifejezésre és azt találtam, hogy:
  Interpellatio: ,,(lat.), a parlamenti életben a népképviselet által a kormányhoz intézett kérdés felvilágosításnyerés céljából. Ahol a képviselők I.-joga el van ismerve, a kormány az I.-ra válaszolni tartozik; a válasz természetesen az is lehet, hogy a kormány a kért felvilágosítást megtagadja. - A magánjogban I. felhivás, jelesül az adóshoz intézett felhivás, megintés, hogy fizessen. Az adós késedelme (mora in solvendo) rendszerint csak az I.-vel veszi kezdetét, de ha a teljesítés idejét törvény v. szerződés v. végrendelet meghatározza, a késedelem önmagától, I. nélkül is beáll, mihelyt az adós a meghatározott időben nem teljesít. Ezt igy fejezik ki, hogy «dies interpellat pro homine». - Az egyházjogban I. a keresztény hitre áttért házas félnek ősi - nem keresztény - hitében megmaradt házastársához intézett felhivás, akarja-e a keresztény hitre áttért féllel a házas együttlétet «absque contumeliam Creatoris», azaz ugy folytatni, hogy minden csábítási fondorlatról határozottan lemond. Ha a felhivott fél a kitüzött határidő alatt nem, vagy tagadólag válaszol, a keresztény fél uj házasságra léphet és ekkor az előbbi házassági kötelék felbomlik.".
  Tehát csupán egy harmadik fajta, rég elfeledett szakrális értelmezés jelenti ezt a házasfél más vallásúsága miatti gubancot.

  De nézzük inkább Habis László parlamenti felszólalását:
  Jól tette, hogy ez ügyben felszólalt és nem gondolnám, hogy jogtalanul elvette az ellenzéki képviselőktől e jogot. Sőt, azt sem bánnám, hogy városunk ellenzéki képviselői akár hetente is interpellálnának ez ügyben.
  Ami HL azt a megfogalmazását illeti, hogy ,,A szocialista vezetés 8 éve alatt azonban nem volt senki, aki a folyamatot kézben tartotta volna. A tervezés a végeláthatatlan szakhatósági egyeztetés hálójában vergődött."
  Hát hiszen ebben igaza van, még akkor is, ha ezen ügyek tárgyalásánál ő is jelen volt!

  A kormány válasza viszont szerintem felettébb gyanút keltő, mert további határidőkre tolja a megvalósítást. Sajnos úgy látszik, hogy városunkban nincs elég Fideszes lobbierő. Nincs befolyásos fideszes politikus szűkebb pátriánkból, ezért a megye és a Eger ügyei nem alakulnak kedvezően. Kár, kár!

  Egy meglepetéssel azért szolgált számomra ez a hír, még pedig azt, hogy polgármesterünk a KDNP nevű, 1%-os pszeudopárt frakciójának tagja. Hát itt a gond. Ez a pártocska csupán bokréta a Fidesz kalapján és ezért a befolyása is arányos.

  Most már csak egyetlen ősfideszesnek látszó személy van, akihez instanciálni lehetne, a Horváth László, aki régi Fideszes.
  Ő, életrajza szerint, csupán az utóbbi években kereskedett lovakkal a Közel-keleten, de azt megelőzően ősfideszes volt.
  Szóval talán csak ő segíthetne útügyben Egeren.
  Ha akar...

   
 • 1Bekiabáló2011április27.18:56ÚjVálasz

  Nem értem, hogy egy ilyen fontos dologban, amit eddig pártállástól függetlenül mindenki akart és a jelek szerint mindenki próbált is tenni érte, miért kell dr. Habis Lászlónak odavágósan, bezzegesen kezelni. Ennyire rosszat tesz a pesti légkör? Hahó! Ez Eger, az otthonunk!

   

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!