Zálogba csapják a Strandot, a Zsinagógát

A Számvevőszék kritizál

Nem lenne fair, ha Habis László (FIDESZ) polgármestert, Könnyűkezű Zsigmondhoz, a felvidéki várak elzálogosítójához hasonlítanánk. Mindazonáltal tény, hogy az óév utolsó napjaiban még sürgősséggel felhatalmazást kért a Közgyűléstől arra, hogy zálogba adhassa a Strandot, a Zsinagógát, a Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos utcai épületét, és a volt 12-es iskola ingatlanait. Mindez azért kell, mert 1.8 milliárdos hitelfelvételt tervezett a város, amit sehogyan sem akarnak a bankok fedezet nélkül adni, de még fedezettel se nagyon. Sürgősséggel még egy 1.3 milliárdos hitel megállapodás jóváhagyását is kérte. Jól felpörgött a Parlamentben, ahol ellesett ezt-azt.
 
 

Zálogba csapják a Strandot, a Zsinagógát

A Számvevőszék kritizál

Nem lenne fair, ha Habis László (FIDESZ) polgármestert, Könnyűkezű Zsigmondhoz, a felvidéki várak elzálogosítójához hasonlítanánk. Mindazonáltal tény, hogy az óév utolsó napjaiban még sürgősséggel felhatalmazást kért a Közgyűléstől arra, hogy zálogba adhassa a Strandot, a Zsinagógát, a Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos utcai épületét, és a volt 12-es iskola ingatlanait. Mindez azért kell, mert 1.8 milliárdos hitelfelvételt tervezett a város, amit sehogyan sem akarnak a bankok fedezet nélkül adni, de még fedezettel se nagyon. Sürgősséggel még egy 1.3 milliárdos hitel megállapodás jóváhagyását is kérte. Jól felpörgött a Parlamentben, ahol ellesett ezt-azt.
 
 
 
 
 

Zálogba csapják a Strandot, a Zsinagógát

A Számvevőszék kritizál

Nem lenne fair, ha Habis László (FIDESZ) polgármestert, Könnyűkezű Zsigmondhoz, a felvidéki várak elzálogosítójához hasonlítanánk. Mindazonáltal tény, hogy az óév utolsó napjaiban még sürgősséggel felhatalmazást kért a Közgyűléstől arra, hogy zálogba adhassa a Strandot, a Zsinagógát, a Polgármesteri Hivatal Kossuth Lajos utcai épületét, és a volt 12-es iskola ingatlanait. Mindez azért kell, mert 1.8 milliárdos hitelfelvételt tervezett a város, amit sehogyan sem akarnak a bankok fedezet nélkül adni, de még fedezettel se nagyon. Sürgősséggel még egy 1.3 milliárdos hitel megállapodás jóváhagyását is kérte. Jól felpörgött a Parlamentben, ahol ellesett ezt-azt.

 

 

A hitel persze nem öncélú, hanem úgymond fejlesztési. Habis László amúgy a kirívóan ésszerű, óvatos gazdálkodást folytató polgármesterek közé tartozik. A városüzemeltetés fegyelmezettsége, a polgármester környezetében lévő gazdasági és pénzügyi szakemberek felelős kiválasztása, megtartása, a VESZ, az EVAT többé-kevésbé megbízható vagyonkezelése a rendszerváltás óta erénye Egernek, és ennek egyik záloga húsz évig Habis volt.

Persze „ésszerűsége” határait már tologatta néhányszor, hiszen nem egyszer árulta el a józan észt, egy kis politikai vircsaftért. Gondoljunk csak az uszodára, amit jelenlegi formájában végig ellenzett, aztán egy Deutsch Tamás nevű végzős egyetemistával való beszélgetés után megvilágosodva, mégis áldását adta a kétségkívül érdekes, ám funkcionálisan és gazdaságilag agyrém beruházásra. Vagy manapság, a meglévőnél kevesebb parkolót kínáló otromba, piac melletti parkolóház gyanús áterőltetése, az Agóra nevű fantom projektbe öntött tervezési és tanulmány tízmilliók eltapsolása nélkülözi a higgadt mérlegelésnek még a látszatát is. Habis politikai nyomásra képlékennyé, politikai klimaváltozásra ingataggá válik. Ez jelenti a legnagyobb kockázatot most Egerre nézve, mert a tapasztalatok szerint polgármesterünk üzemeltetni felelősen tud, de a fejlesztésekben kicsit szétszórt. Pedig most fejlesztésekre kér pénzt az egri polgároktól. Ráadásul olyan fejlesztésekre, amelyek nem beruházások a jövőbe, hanem pénzköltések a mában. Lovas szobor áthelyezés, homlokzat felújítás, díszburkolás stb. Aki azt gondolja, hogy az egri turistaforgalom azért csökkent látványosan, mert látogatóink kiborultak a lovas szobor helyszíne miatt, vagy a ripityára tört Dobó-téri díszburkolat láttán menekültek el, az valószínűleg téved. Ezek fontos dolgok, de nem gondjaink fundamentumai, nem ok arra, hogy az Európai Unió pénzét, és a kevéske – hitelből megszerezhető önerőnket – ebbe pumpáljuk. Még ez sem lenne persze baj, ha a hajdani debreceni színház építését megelőző anekdotára gondolunk, miszerint: „Végső érvként aztán a polgármester kivágta: „Tisztelt közgyűlés! Kell a színház, hiszen telik rá!” Ezt aztán jóváhagyták. Mert így már más! Nem kell, de – telik!” Csakhogy most Egerben nem telik.

Emlékezzünk a napokban kiadott számvevőszéki jelentésre:

        Az adósságállomány 2007-2010 között 2,6 milliárd Ft-ról 6,4 milliárd Ft-ra emelkedett.”

        „Az Önkormányzat hosszú távú pénzintézeti kötelezettségei emelkedtek, azok finanszírozása a következő három évben a rendelkezésre álló fedezet ismeretében biztosítottak. A további évekre szóló hosszú távú kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújthat a forgalomképes ingatlanvagyon értékesítése, azonban ez a forrás az ingatlanpiac jelenlegi helyzete miatt bizonytalan. Mindezek alapján az Önkormányzat gazdálkodását a pénzügyi kockázatok nem veszélyeztetik, a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága azonban intézkedéseket igényel.”

 

Értsük jól: „..a pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntarthatósága azonban intézkedéseket igényel. Magyarul nem tartható fenn a mostani gazdálkodással. A jelek pedig arra mutatnak, hogy Habis László nem bevételnövelő beruházásokat szorgalmaz, hanem költséghelyeket hoz létre. (parkolóház, költségesen kezelhető közterek, választási főtér projekt stb.)

 

A Számvevőszék javaslatokat is megfogalmazott:

 

Javaslatok a Polgármesternek

        Terjesszen a Közgyűlés elé intézkedési tervet, ami előírja a működés pénzügyi egyensúly fenntarthatósága érdekében operatív program készítését, amely tartalmazza a bevételszerző lehetőségek feltárását, a tervezett beruházások teljes körű felülvizsgálatát, az önként vállalt feladatok terjedelmének, tartalmának értékelését azok finanszírozhatósága szempontjából. Az intézkedések eredményeiről legalább évente tájékoztassa a Közgyűlést.

        Mutassa be félévente a – szokásos beszámoló keretében – a Közgyűlésnek legalább 3 évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet a források számszerűsített megjelölésével, az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső erőforrások rendelkezésre állását és ebből a szempontból értékelje az Önkormányzat beruházásait.

Javaslatok a Jegyzőnek

        Gondoskodjon róla, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési döntéseket megalapozó előterjesztések tartalmazzák a kötelezettségvállalás visszafizetésének forrásait, legalább 3 éves kitekintéssel a várható kamat- és árfolyamkockázatok bemutatását és kezelésének lehetőségeit. Kísérje figyelemmel a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás) kockázatait és legalább félévente tájékoztassa a Közgyűlést azok alakulásáról.

        Kísérje folyamatos figyelemmel – a tulajdonosi jogkör gyakorlók közreműködésével – a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei alakulásának az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását.

 

 

Na, ebből aztán az lett, hogy mindenféle gazdasági adat, költség- és bevételtények nélkül, rendkívüli Közgyűlésen átvette Eger a színházat, semmibe véve a baráti számvevők intelmeit.

Pártutasításra elkapni a forró krumplit derék dolog. A Számvevőszék által is javasolt cselekvéseket számon kérő ellenzéki firtatásokra Habis László kedvenc mondatával válaszolt: „Térjünk rá vissza!”

Most meg forgalom képessé vált a Strand, az iskola, a Zsinagóga, a Hivatal… 

 

 

 

 
 
 • 9Bekiabáló2012március08.22:05ÚjVálasz

  Hova lett az egriek vagyona? Mi került eladásra, vagy hosszú, túl hosszú, távra bérbeadásra, használatra, stb. mikor, kihez, mennyiért került? Miért pont ezek az ingatlanok ( strand, 12-es iskola, Pm.Hiv. Kossuth u-i épülete, Zsinagóga) kerülnek zálogba akkor, amikor ilyen hatalmas adósságállományunk keletkezik? Jó ingatlanok, jó helyen. Talán túlságosan is. Jó lenne, ha kikerülnének magánkézbe? Mert könnyen előfordulhat.

   
 • 8Bekiabáló2012március08.19:35ÚjVálasz

  Na, ez az! Mit lehetett volna még zálogosítani, hogy ne kelljen ezeket? Már nincs mit? Vagy jól jöhet valakinek?
  Egyáltalán van arról valami jegyzék, hogy mit, mikor, kinek, mennyiért adtak el, ruháztak át, adtak túl tartós bérletbe stb?

  Van még az egrieknek valamilyük vagy csak adósságuk?

   
 • 7Bekiabáló2012március08.18:49ÚjVálasz

  Na, ez az! Mit lehetett volna még zálogosítani, hogy ne kelljen ezeket? Már nincs mit? Vagy jól jöhet valakinek?
  Egyáltalán van arról valami jegyzék, hogy mit, mikor, kinek, mennyiért adtak el, ruháztak át, adtak túl tartós bérletbe stb?

  Van még az egrieknek valamilyük vagy csak adósságuk?

   
 • 6Bekiabáló2012január07.00:51ÚjVálasz

  Habis Úr esetleg a saját házát, házait nem kellene felajánlani jelzálogba?

   
 • 5Bekiabáló2012január05.09:21ÚjVálasz

  Sajnos nem hiszem el, hogy Habis jól gazdálkodik Egerben, hiszen a Parlamentben is szekértolója az orbáni matolcsyzmusnak. Az meg gazdaságilag csőd. Ergo: Habis nem ért a gazdálkodáshoz, vagy tudatosan teszi tönkre az országot. Nem bízom már meg benne, nem értek egyet a cikk megállapításaival, hogy jól gazdálkodna.

   
 • 4Bekiabáló2012január04.14:52ÚjVálasz

  Szerintem a Reffiesen banktól próbálják felvenni a hitelt, és ha ez sikerül - miért ne - Habis úr osztaléka tuti. Most is ott van állásban, csak szüneteltet. Alpolgármesrekről meg annyit, hogy három is van belőlük, de semmiről sem dönhetnek. Ez meg is lászik a vezetésen, amely olyan, mint az országé: szeretetmázzal leöntött, lokálpartiróka személyi kultusz

   
 • 3grgbusk2012január04.13:27ÚjVálasz

  Hagy emlékezzek itt meg néhány sor erejéig arról, hogy a nem létező Ifjúsági ház/Művészetek háza és a nem létező Agora mellett nem létező már az Más klub, Egál klub sem. Szerintem is (sokakkal egyetértve) ide vezet, ha egy bankár ezt képzeli magáról hatalma miatt, hogy ért mindenhez. Ráadásul most már van egy jó alpolgármestere is, akit viszont nem hagy békén, neki is csak parancsolgatni tud. Tragikomédia, hogy vele záratta be a városnak alig valamibe kerülő Egált. Nagyon-nagyon rossz polgármesterünk van, hiába volt régen jó alpolgármester. A hatalom...

   
 • 2Bekiabáló2012január04.10:40ÚjVálasz

  az értelmetlen dolgok közé tartozik a patakmederbe kényszerített kerékpárút is.

   
 • 1Bekiabáló2012január03.18:49ÚjVálasz

  Az ilyen és hasonló, felelőtlen, pazarló intézkedések miatt fogja majd végleg elveszíteni politikai befolyását az egri lokálpatrióta-újfideszes ,,maffia". Épp ide lesz! Sőt.

   

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!